Từ điển
ulisk49-cover
ulisk49

ulisk49

IELTS READING

Các quy tắc vàng trong bài thi IELTS Reading

Trả lời các câu hỏi một cách nhanh chóng và chính xác. Nếu bạn không thể làm nhanh một câu hỏi, hãy để lại câu hỏi đó và quay lại sau Vì các đoạn văn dài nên bạn không cần phải đọc chi tiết. Hãy đọc lướt ...

IELTS READING

Kỹ thuật đọc lướt trung cấp

​​​​​​​ Đọc câu đầu tiên của đoạn văn và sau đó đọc lướt đầu mỗi câu trong đoạn văn. Điều này sẽ cho bạn thấy chủ đề chung của đoạn văn. Hãy xem cách tổ chức văn bản bên dưới. Ví dụ: “His career was rather chequered, spanning a period of 30 years. He … After ...

IELTS WRITING

Các cụm từ hữu ích cho bài viết IELTS Writing task 2

1. Cụm từ hữu ích tốt nhất cho phần giới thiệu Bài luận này sẽ phân tích vấn đề này bằng cách sử dụng các ví dụ từ… để chứng minh luận điểm và lập luận hỗ trợ. This essay will analyse this issue using the examples from wartime countries and conflict zones to demonstrate ...

IELTS SPEAKING

Các từ liên kết trong IELTS Speaking

Tầm quan trọng của các từ liên kết Có một lý do tại sao nên sử dụng các từ liên kết: Các từ liên kết  giúp thí sinh liên kết các câu mà họ sẽ sử dụng, nói về chủ đề nhất định. Các từ liên kết cũng giúp thí ...

IELTS SPEAKING

Nói Umm Ahh trong IELTS Speaking

Từ đệm (Filler word) trong IELTS Speaking là gì? Từ đệm là những từ mà chúng ta có thể sử dụng để lấp đầy những khoảng trống trong khi chúng ta suy nghĩ. Nó có nghĩa là chúng ta có thể tiếp tục nói bằng cách lấp đầy những khoảng trống. Dưới ...

IELTS SPEAKING

IELTS Speaking: Tình huống giả định

Đôi khi trong phần 2 của bài thi nói, bạn được yêu cầu mô tả những điều liên quan đến một tình huống giả định. Nếu điều gì đó là giả thuyết, thì đó là một tình huống không có thực trong tương lai. Nó chỉ là một ý tưởng ...

IELTS WRITING

Thời gian và độ dài từ trong phần Writing

Writing có hai task bắt buộc, đó là Task 1 và Task 2. Trong Task 1, bạn phải tóm tắt và so sánh thông tin từ biểu đồ, biểu đồ, bảng hoặc sơ đồ hoặc kết hợp giữa những thứ này và Task 2 là một chủ đề mà bạn phải viết một bài luận. Chủ đề có thể ở ...