TOEIC mini test 1

TOEIC Reading
Thời gian làm bài: 30 phút | 7 phần thi | 50 câu hỏi