Từ điển


Cộng đồng

Trao đổi kinh nghiệm và hỏi đáp mọi thắc mắc khi học tiếng Anh cũng như khi luyện thi IELTS/TOEIC với cộng đồng học viên và đội ngũ trợ giảng của STUDY4.

ADMISSION ESSAYS

Challenge of the Future (Accepted to Stanford)

It was Veteran’s Day, and my kindergarten class was listing family members who had served in the military. I raised my hand, waving it intensely, intent on sharing mine. Regardless of the lack of honesty in my statement, I went for it. “My grandpa was in the army.” I needed an explanation for his absence, so my imagination ...

LUYỆN THI TOEIC

Economy TOEIC 1000 (Listening and Reading)

Về tác giả: Tác giả Myung-jin Lee (RC) là Cử nhân Khoa học về Giáo dục Khoa học Máy tính, Đại học Bang Pittsburgh và Thạc sĩ Giáo dục, Đại học Bang Pittsburgh. Giảng viên phổ thông TOEIC RC của EBS. Tác giả của ấn bản thứ 4 của Economy RC 1000.  ...