Từ điển

Cách phát âm -ed cho động từ quá khứ?

Động từ thể quá khứ thêm -ed có các cách phát âm khác nhau, vậy chúng ta có mẹo phát âm nào để dễ nhớ và áp dụng cho các trường hợp hay không vậy ad?


Bình luận

Vui lòng đăng nhập để comment