Tầm quan trọng của các từ liên kết

Có một lý do tại sao nên sử dụng các từ liên kết:

 • Các từ liên kết  giúp thí sinh liên kết các câu mà họ sẽ sử dụng, nói về chủ đề nhất định.
 • Các từ liên kết cũng giúp thí sinh tiếp tục nói thêm cho đến khi giám khảo yêu cầu họ dừng lại. Chúng cũng cung cấp cho bạn những ý tưởng mà bạn có thể bổ sung vào trong khi xây dựng câu.
 • Các từ liên kết có thể được sử dụng khi bạn cần nhấn mạnh trong khi nói. Bạn có thể sử dụng các từ liên kết trong phần mở đầu và kết luận.
 • Bằng cách sử dụng các từ liên kết, bạn cũng có thể nêu ví dụ minh họa nếu câu bạn đưa ra hơi khó hiểu.
 • Mục đích cũng như ý kiến ​​của câu được nói có thể được giải thích bằng cách sử dụng các từ liên kết.
 • Nếu bạn có thể sử dụng các từ liên kết một cách chính xác trong câu, thì bạn sẽ nhận được 25% số điểm
138 common linking words for the IELTS test - IELTS Practice Online (Band 9)

Mẹo sử dụng các từ liên kết

Có một số mẹo cần ghi nhớ khi sử dụng các từ liên kết khi một chủ đề được đưa ra. Một số trong số đó như sau:

 • Các từ liên kết không thể được sử dụng mọi lúc mọi nơi. Khi giám khảo yêu cầu bạn nói về bản thân, bạn không nên sử dụng các từ liên kết.
 • Cách sử dụng các từ liên kết trong bài thi nói hoàn toàn khác với cách sử dụng các từ liên kết trong bài thi viết.
 • Từ liên kết 'Like' chỉ có thể được sử dụng trong khi nói, trong khi đưa ra các ví dụ. Không nên sử dụng từ liên kết 'Like' trong khi viết.
 • Bạn sẽ không đạt được điểm cao nếu chỉ dựa vào số lần bạn đã sử dụng các từ liên kết. Cần có một số nội dung gây ấn tượng để giám khảo cho điểm cao.
 • Các từ liên kết phải xuất hiện một cách tự nhiên trong khi nói.