Tôi có nên đưa ra ý kiến ​​của mình trong một bài luận IELTS Writing task 2 không? Đây là một câu hỏi phổ biến mà nhiều sinh viên hỏi tôi. Để biết bạn có nên đưa ý kiến ​​của mình vào bài luận hay không, bạn nên đọc kỹ hướng dẫn của IELTS cho từng bài.

Nếu bạn không đưa ra ý kiến ​​của mình khi được yêu cầu, điều đó có nghĩa là bạn đã không hoàn thành nhiệm vụ. Điều này sẽ làm giảm đáng kể số điểm của bạn cho tiêu chí Phản hồi nhiệm vụ (Task Response), tức là 25% điểm cho task 2 của bạn.
Learntalk | Different Ways to Express Your Opinions in English | Learntalk

Mẹo xác định khi nào nên đưa ra ý kiến

 1. không đưa ý kiến của bạn, trừ khi bạn được yêu cầu cung cấp ý kiến
 2. nếu câu hỏi yêu cầu những gì bạn nghĩ, bạn PHẢI đưa ra ý kiến của bạn để có được một điểm số cao
 3. không đưa ra ý kiến của bạn cho đến phần kết luận
 4. không thể hiện sự phân vân - Hãy giữ một quan điểm rõ ràng
 5. hãy giữ vững quan điểm thống nhất xuyên suốt bài luận của bạn

Các kiểu hướng dẫn viết luận

Dưới đây là các ví dụ về các hướng dẫn yêu cầu bạn đưa ra ý kiến ​​của mình:

 • “….do you agree or disagree?” - có nghĩa là bạn nên đưa ra ý kiến ​​của mình 
 • “…do you think…?” - nghĩa là bạn nên đưa ra ý kiến ​​của mình
 • “… your opinion…? - nghĩa là bạn nên đưa ra ý kiến ​​của mình
 • “…what is your view?” - có nghĩa là bạn nên đưa ra ý kiến ​​của mình
 • "Do the advantages outweigh the disadvantages?" - đây là hỏi ý kiến ​​của bạn (câu trả lời của bạn) chứ không phải ý kiến ​​của người khác
 • Are there more benefits or more drawbacks? - đây là cách diễn giải của các hướng dẫn ở trên
 • "Is this positive or negative?" - đây là yêu cầu bạn lựa chọn và giải thích ý kiến ​​của bạn
 • "Do you think this is a good thing?" - đây là yêu cầu bạn đánh giá xem điều gì đó tốt hay xấu