Writing có hai task bắt buộc, đó là Task 1 và Task 2. Trong Task 1, bạn phải tóm tắt và so sánh thông tin từ biểu đồ, biểu đồ, bảng hoặc sơ đồ hoặc kết hợp giữa những thứ này và Task 2 là một chủ đề mà bạn phải viết một bài luận. Chủ đề có thể ở dưới dạng một câu khẳng định hoặc một câu hỏi.

Task 1 kiểm tra khả năng phân tích dữ liệu một cách khách quan mà không đưa ra ý kiến, trong khi Task 2 thường yêu cầu một đoạn viết chủ quan về một chủ đề khá chung chung. Ngoài ra, đáng chú ý là đề thi không kiểm tra kiến ​​thức tiếng Anh mà là kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh. Nói cách khác, nó không phải là kiểm tra bộ nhớ. Nhận thức được điều này có thể giúp giảm thiểu một số vấn đề mà nhiều thí sinh gặp phải trong kỳ thi IELTS.

Trong bài thi, giới hạn từ tối thiểu cho Task 1 là 150 từ và bạn cần dành khoảng 20 phút cho phần này của bài thi. Bài 2 phải có ít nhất 250 từ, trong đó bạn cần dành khoảng 40 phút. Trong cả hai Task, không có giới hạn từ tối đa.

How to Maximize Your Use of Time during the IELTS Writing Module | IELTS  Latin America

Nhiều ứng viên thường xuyên vượt quá số từ tối thiểu, điều này tạo ra một số vấn đề. Thay vì tập trung vào việc tạo ra một bài luận tốt, các ứng viên viết vượt quá những gì cần thiết, nghĩ rằng có thêm điểm nếu viết nhiều hơn. Đây thường không phải là quan niệm đúng.

Điều rất quan trọng là bạn phải cố gắng giữ giới hạn từ, và có lẽ chỉ nên viết nhiều hơn một chút. Bạn có thể viết từ 150 đến 180 từ cho task 1 và 250 và 300 từ cho task 2. Nếu bạn viết quá ít từ, bạn sẽ bị mất điểm. Trong khi luyện thi IELTS, hãy đếm số từ bạn viết trên mỗi dòng và sau đó tính xem bạn cần bao nhiêu dòng để đạt giới hạn 150/250 từ. Nó có thể làm bạn ngạc nhiên về việc bạn phải viết ít như thế nào! Bạn có thể vẽ một đường thẳng để đánh dấu giới hạn từ khi bạn đang viết bài tập về nhà. Điều này sẽ giúp rèn luyện bạn cách giữ các giới hạn và giúp bạn tập trung vào nơi bạn sẽ đến và mục tiêu của bạn.

Một lý do quan trọng để viết nhiều hơn giới hạn từ một chút là cho bản thân đủ thời gian để kiểm tra lại những gì bạn đã viết. Trong kỳ thi thực tế, bạn nên dành 6-7 phút để phân tích câu hỏi, khoảng 30 phút viết bài và 3-4 phút để kiểm tra lỗi của bài luận.

IELTS Writing Word Limit on a Test - Online IELTS School

Thí sinh thường hỏi liệu họ nên làm task 1 trước hay task 2. Điều này rõ ràng phụ thuộc vào từng cá nhân. Tuy nhiên, có lẽ là khôn ngoan khi thực hiện task 1 trước. Từ quan điểm tâm lý, nó mang lại cho bạn cảm giác an toàn khi bạn đã hoàn thành nó.

Lưu ý rằng giá trị của điểm cho mỗi task được phản ánh theo thời gian. Số điểm cho Bài tập 2 nhiều gấp đôi so với Bài tập 1. Các điểm được kết hợp để tạo ra band điểm từ 1 đến 9 cho toàn bộ bài kiểm tra. Cũng lưu ý rằng nếu bạn viết ít hơn 150 từ cho task 1 và ít hơn 250 từ cho task 2, bạn sẽ bị mất điểm.