Từ điển


Tài liệu miễn phí

LUYỆN THI TOEIC

Hackers TOEIC Trọn bộ Listening và Reading (mp3 và PDF)

Cuốn đầu tiên trong bộ Hackers TOEIC là Hackers TOEIC Reading với 3 phần chính tổng hợp đầy đủ nhất những điều cần lưu ý khi luyện đọc TOEIC. Grammar: Phần này chúng ta sẽ có 6 phần nhỏ hơn với 22 chủ điểm ngữ pháp, được trình bày một cách chi tiết đi kèm với ...

LUYỆN THI TOEIC

Economy TOEIC 1000 (Listening and Reading)

Về tác giả: Tác giả Myung-jin Lee (RC) là Cử nhân Khoa học về Giáo dục Khoa học Máy tính, Đại học Bang Pittsburgh và Thạc sĩ Giáo dục, Đại học Bang Pittsburgh. Giảng viên phổ thông TOEIC RC của EBS. Tác giả của ấn bản thứ 4 của Economy RC 1000.  ...