Lịch khai giảng

Lớp Địa điểm học Số buổi Sĩ số Thời gian học Khai giảng
BT102 Học online 30 Còn trống  20
 • Thứ ba 6 p.m.-8 p.m.
 • Thứ năm 6 p.m.-8 p.m.
 • Thứ bảy 6 p.m.-8 p.m.
2021-06-15 Đăng ký tư vấn
BT103 Học online 30 Còn trống  20
 • Thứ hai 9 a.m.-11 a.m.
 • Thứ tư 9 a.m.-11 a.m.
 • Thứ sáu 9 a.m.-11 a.m.
2021-06-15 Đăng ký tư vấn
Lớp Địa điểm học Số buổi Sĩ số Thời gian học Khai giảng
AT100 Học online 24 Còn trống  20
 • Thứ ba 9 a.m.-11 a.m.
 • Thứ năm 9 a.m.-11 a.m.
 • Thứ bảy 9 a.m.-11 a.m.
2021-06-15 Đăng ký tư vấn
AT101 Học online 24 Còn trống  20
 • Thứ hai 6 p.m.-8 p.m.
 • Thứ tư 6 p.m.-8 p.m.
 • Thứ sáu 6 p.m.-8 p.m.
2021-06-15 Đăng ký tư vấn