Kiểm tra trình độ miễn phí

Đề kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí của STUDY4 gồm 20 câu hỏi chia thành 2 phần. Phần 1 gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm tìm đáp án đúng để hoàn thiện câu văn. Phần 2 gồm 10 câu hỏi kiểm tra kỹ năng nghe hiểu.

Sau khi làm bài, bạn sẽ được xác định trình độ tiếng Anh từ A1 đến C2 theo đúng chuẩn CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) của châu Âu. Tất cả câu hỏi được dựa theo câu hỏi trong bộ đề khảo thí trình độ tiếng Anh từ đại học Cambridge.